Syftet med handböckerna är att informera om VFU inom respektive utbildning och att presentera den modell för professionsutveckling som används vid Stockholms universitet för att beskriva och tydliggöra hur yrkeskunnande växer fram från nybörjare/novis till professionell lärare. Tanken är att alla som är involverade i VFU inom lärarutbildningen utgår från samma huvuddokument.

VFU-handböckerna

Lärarstudenter antagna from HT 2008 tom VT 2011

VFU handbok lärarstudenter antagna from HT 2008 tom VT 2011, 20121122.pdf (630 Kb)

Förskollärarprogrammet

VFU-handboken Från novis till professionell för lärarstudenter antagna vid Förskollärarprogrammet, H (5150 Kb)

Grundlärarprogrammet med inriktning mot fritidshem

VFU-handbok, lärarstudenter antagna till Grundlärarprogrammet med inriktning mot fritidshem, HT16.pd (5265 Kb)

Grundlärarprogrammet F-3

VFU-handbok, lärarstudenter antagna till grundlärarprogrammet F-3, 2016..pdf (6850 Kb)

Grundlärarprogrammet med inriktning mot årskurs 4-6

VFU-handbok, lärarstudenter antagna vid grundlärarprogrammet med inriktning mot årskurs 4-6, HT16.pd (6759 Kb)

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot 7-9, gymnasiet

VFU-handbok, lärarstudenter antagna till till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot 7-9, gymnasies (6778 Kb)

Yrkeslärarutbildningen (antagna tom HT16)

VFU-handboken för lärarstudenter antagna till Yrkeslärarutbildningen till och med hösten 2016.pdf (4006 Kb)

Yrkeslärarutbildningen (antagna from VT17)

VFU-handboken för lärarstudenter antagna till Yrkeslärarutbildningen från och med vårterminen 2017.p (3492 Kb)

KPU och Ämneslärarstudenter inom matematik, naturvetenskap och teknik

VFU-handbok för lärarstudenter antagna till KPU och Ämneslärarstudenter inom matematik, naturvetensk (9984 Kb)

Utländska lärares vidareutbildning (ULV)

VFU-handbok för lärarstudenter inom Utländska lärares vidareutbildning, HT16.pdf (3047 Kb)

Utländska lärare antagna vid Förskollärarprogrammet

VFU-handboken för utländska lärare antagna vid Förskollärarprogrammet, HT16.pdf (3387 Kb)