På seminariet, som erbjuds vid två olika tillfällen under våren, är det tänkt att de frågor som rör VFU och VFU-bedömningsmodellen kan fördjupas och redas ut. Syftet med det mötet är att utbyta erfarenheter, identifiera svårigheter, klara ut tolkningar och fördjupa diskussionen om VFU i allmänhet. Obs!! Glöm inte att ta med era anteckningar, frågor och insikter som ni har arbetat med i del 1, till det uppföljande seminariet!

Tiderna som gäller för hösten 2017:s campusförlagda seminarium. Obs! Anmäld dig till ett av seminarierna:

Förskollärarprogrammet

Datum alternativ 1: 7/11, kl 15-18. Plats: Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, Frescati Hagväg 20 A, Hus 20 Frescati Hage, sal BUV 103. Hitta hit.

Datum alternativ 2: 28/11, kl 15-18. Plats: Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, Frescati Hagväg 20 A, Hus 20 Frescati Hage, sal BUV 102. Hitta hit.

Sista anmälningsdagar: För den 7/11: sista anmälningsdag 31/10 och för 28/11: sista anmälningsdag 21/11.
Anmäl dig via e-post (ange önskat datum): vfu@buv.su.se

 

Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem

Datum alternativ 1: INSTÄLLT Kontakta: Annika Flick

Datum alternativ 2: 16/11 kl 15-18. Plats: Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, Frescati Hagväg 20 A, Hus 20 Frescati Hage, sal BUV 102. Hitta hit.

Sista anmälningsdagar: För den 18/10: sista anmälningsdag är den 11/10 och för den 16/11: 9/11.
Anmäl dig via e-post (ange önskat datum): vfu@buv.su.se

 

Grundlärarprogrammet F-6

Datum alternativ 1: Ons 11/10 kl.15-18 - sista anmälningsdag är den 27/9. Vid förre än 10 deltagare ställs tillfället in.
Datum alternativ 2: Ons 22/11 k.15-18 - sista anmälningsdag är den 7/11. Vid förre än 10 deltagare ställs tillfället in.
Plats: Södra husen, E-huset, plan 2, rum E243. Samma lokal vid båda tillfällena.
Anmäl dig via e-post (ange önskat datum): vfu@isd.su.se

 

Ämneslärarprogrammet

Datum alternativ 1: Tors 21/9 kl 15-18 Obs! Anmälan ska ske senast 14 dagar innan tillfället. Vid färre än fem deltagare ställs tillfället in.
Datum alternativ 2: Mån 13/11 kl 15-18 Obs! Anmälan ska ske senast 14 dagar innan tillfället. Vid färre än fem deltagare ställs tillfället in.
Plats: Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik (HSD), Campus Frescati, Arrheniuslaboratorierna, hus B - lokal meddelas inom kort!. Hitta dit.
Anmäl dig via e-post (ange önskat datum): handledarkurs@hsd.su.se