Din dokumentation kan följas av din VFU-handledare och universitetslärare samt de medstudenter som du bjuder in i VFU-portföljen. Arbetet i VFU-portföljen syftar till att stödja dig i att synliggöra ditt lärande och sätta det i relation till VFU-kursernas förväntade studieresultat samt att utveckla din förmåga till självbedömning. Din dokumentation utgör också underlag för examination.

Viktigt att tänka på i ditt arbete i VFU-portföljen

Viktigt att tänka på gällande arbetet i VFU-portföljen är att din dokumentation faller under allmän handling och offentlighetsprincipen. Du ska därför följa personuppgiftslagen som bland annat innebär att du inte får kränka någons personliga integritet och att du endast skriver sådant som du är beredd på kan läsas av andra. Läs vidare här.

Ny VFU-portfölj 2.0

Från och med vårterminen 2017 lanseras en ny VFU-portfölj.

Guider till nya VFU-portföljen

Guider till VFU-portföljen finns i Serviceportalen. För att hitta rätt instruktioner klicka på din målgrupp:

Arkiverad VFU-portfölj

För dig som har arbetat i den gamla VFU-portföljen finns det möjlighet att se ditt tidigare material, det går dock inte att publicera något nytt material i denna VFU-portfölj. Den här portföljen gäller för studenter med VFU-kurser från HT11 t.o.m HT16.

OBS! Begränsad inloggningsmöjlighet till arkiverade VFU-portföljen fr.o.m. 25 april 2017

På grund av säkerhetsskäl kan studenter som använt den ”gamla” VFU-portföljen före VT17 (mellan HT2011-HT2016) bara logga in i det verktyget om de befinner dig på något av Stockholm universitets campusområden. Detta gäller från den 25 april 2017. De studenter som har dokument eller uppgifter som de vill spara ner för att kunna använda efter den 25 april uppmanas att ladda ner dessa till sina lokala datorer.

Handledare som varit inbjudna i ”gamla” VFU-portföljen kommer inte heller in i den om de inte befinner sig på campusområdet.

LOGGA IN I VFU-PORTFÖLJEN 2.0. Används from VT17. Arkiverad VFU-portfölj för VFU-kursen t.o.m HT16