VFU – Verksamhetsförlagd utbildning

Kontakten med den svenska skolan är en central del av utbildningen. Inom ramen för studierna ingår VFU, verksamhetsförlagd utbildning. Där får studenter inom Utländska lärares vidareutbildning använda sina yrkeskunskaper i svens skola eller förskola och möjlighet att omsätta sitt yrkeskunnande i praktiken. Placeringar inom Stockholmsområdet administreras av VFU-sekretariatet vid Stockholms universitet.

VFU på arbetsplats

Studenter inom ULV har möjlighet att ansöka om att göra VFU på den skola/förskola de har anställning vid. Vissa fastställda kriterier ska vara uppfyllda för att en sådan VFU ska godkännas och detta administreras av samordningen för ULV.

Viktigt - skaffa registerutdrag från polisen inför din VFU

Riksdagen har beslutat att lärarstudenter och deltagare i kommunal vuxenundervisning, som inom utbildningen genomför VFU ska genomgå en registerkontroll. Denna kontroll görs för att öka barns och ungdomars skydd och minimera riskerna för att de utsätts för olika typer av kränkningar av personer som arbetar inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnsomsorg.

Du måste så snart som möjligt ordna ett registerutdrag hos polismyndigheten. Ansökningsblankett finns på Polisens webbplats. Det tar 2-3 veckor att få hem det. Utdraget ska du överlämna till rektor (eller motsvarande) för den verksamhet där du ska genomföra din VFU. Det är rektorn i verksamheten som avgör om studenten kan tas emot, inte universitetet. Lämnar du inte in ett registerutdrag kan du inte genomföra den obligatoriska VFU:n. Läs mer om registerutdrag och sekretess vid VFU här.