Av: Mattias Mannervik. Inst för Molekylär biovetenskap, WGI. SU