SR Sveriges Radio - Vetandets värld

Lyssna på programmet: http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/786661?programid=412

När parasiterna tar över

Det finns parasiter som kan ta över sina värddjur - och förvandla dem till självmordspiloter. Kanske kan också vårt eget beteende påverkas av parasiter, utan att vi vet om det.

Många parasiter kan få sina värddjur att offra sina liv för att parasiterna ska kunna leva vidare. Fiskar som låter sig slukas av fåglar, råttor som slutar att gömma sig för katter och kräftorna som ger flamingon dess rosa färg är bara några exempel. Men även vi människor kan drabbas. Frågan är hur det påverkar oss?

I programmet medverkar Eva Osterman Lind vid Statens veterinärmedicinska anstalt, Andreas Svensson från Linnéuniversitetet, Antonio Barragan vid Stockholms Universitet samt Birgitta Evengård från Umeå Universitet.