Internt

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Stockholms universitet
  4. Internt
Tinande permafrost i arktiska Kanada (se personen i bilden för skala). Foto: Gustaf Hugelius

Forskning om arktisk permafrost finansieras inom Horizon 2020

Hur påverkar klimatförändringarna den arktiska kustmiljön? Och hur kan förändringarna mötas av befolkningen som lever där? Det är några av frågeställningarna som kommer att undersökas i projektet Nunataryuk.

Vetenskapsrådet - Resultatdialog 2017

Nya rön om utbildningsvetenskaplig forskning - Resultatdialog 2017

Hur påverkas skolan av de förändringar som sker i samhället, såsom digitalisering och ökad internationalisering? Vilken grund behöver lärarna för att kunna verka i framtidens skola? Vad kan forskningen bidra med inför skolans utmaningar?