Internt

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Stockholms universitet
  4. Internt
Foto: Vilhelm Stokstad

Ny institution stärker samhällsvetenskaplig folkhälsoforskning

Vid årsskiftet bildades Institutionen för folkhälsovetenskap när forskningsinstituten CHESS och SoRAD gick samman för att ytterligare stärka den samhällsvetenskapliga forskningen kring folkhälsa.

Gunnar Svensson. Foto: Vilhelm Stokstad

Nu läggs grunden för kvalitetssäkring av forskning

Granskning av kolleger, peer-review, är det mest rättvisande sättet att bedöma forskningskvalitet. Det visar en utredning som gjorts av kvalitetssäkring vid universitetet.

Göran Widmalm, institutionen för organisk kemi, till höger på bilden, har samarbete med Michael Mill

Nya medel till åtta institutioner för samarbete med University of Illinois

Rektor beslutade att ge medel till åtta forskare vid åtta institutioner som alla har pågående samarbeten med kolleger i Urbana-Champaign.