LÄS och REG-utbildning i Mercur

Utbildningen sker i två etapper. Användare som önskar läsbehörighet går LÄS-etappen.  Läsbehörighet ger användaren tillgång till Mercur och möjlighet att generera budget- samt prognosrapporter i Mercur.

REG-etappen ägnas åt praktiska övningar i inmatning av budgetvärden. Endast de som ska registrera budgetvärden i systemet behöver gå denna del. För att erhålla REG-behörighet är både LÄS- och REG-etappen obligatoriska.

Utbildningen riktas i första hand till nya användare som övertar befintlig licens från annan användare. För nya användare är utbildningen gratis. Användare som genomgått utbildningen tidigare erbjuds i mån av plats att gå den igen, då till självkostnadspris 500 kr (LÄS) och 1 000 kr (REG).

Anmälan till utbildningstillfälle sker via länk på denna sida. Vid förhinder ska avanmälan ske. Utebliven avanmälan debiteras 500 kr.

Anmälan sker via länkarna nedan.

Vid frågor kring utbildningen kontakta redovisningssektionen, ekonomiavdelningen.

Förkunskapskrav

Kännedom om Stockholms universitets ekonomimodell.

 

Kalendarium

Utbildningar 2016