Budgetering

 Checklista budget 2016 (597 Kb)

Budgethandbok:budget med anvisningar
Lathund:budgetera personalkostnader BC5
Lathund:budgetera avskrivningar BC5
Lathund:budgetera externa projekt BC5
Lathund:budgetera fiktiva projekt BC5
Deltidspension, förenklad
Beräkning konto 5809 och 5807
Budget EKUPP
Budgetering av bidragsKB

Lathund: Kontroll av Personalblanketten

Lathund: Dimensionskombinationer Pivottabell

Pivottabellsammanställning:  Utfallsdimensioner 150101-151031 (6890 Kb)

Sammanställning UGA & FUF:  UGA & FUF 2013 (10 Kb)

Sammanställning UGA & FUF:  UGA & FUF 2014 (11 Kb)

Sammanställning UGA & FUF:  UGA & FUF 2015 (11 Kb)

 

Prognos

Lathund:prognos

 

Rapporter

Skiss Standard Ekup-rapporter
Material från kortgenomgång 2009
Lathund:rapporter
Lathund:rapporter2