Syfte

Att ge deltagarna en grundläggande introduktion i hur man söker fram kunder samt skapar och skickar kundfakturor i Raindance Classic.

Målgrupp

Anställda vid institution/motsvarande som är nya inom området kundfakturering, eller behöva upp sina kunskaper.

Tid och plats

Onsdagen den 18 oktober 2017 kl 09:00-11:30 i datorsalen E347, Södra huset, Frescati.

Antal deltagare

Max 10 personer

Medverkande

Daniel Johansson, Ekonomiavdelningen

Carola Karpegård, Ekonomiavdelningen

Kostnad

Kursen är avgiftsfri, kaffe serveras.

Anmälan

Anmälan görs via mail: carola.karpegard@su.se

 

Upplysningar

Carola Karpegård
tfn 08-674 71 41
carola.karpegard@su.se

Daniel Johansson

daniel.johansson@su.se