Exempel full kostnadsredovisning (366 Kb)

 Justering avlyft på bidrags- och uppdragsprojekt (20 Kb)

Lathundar
 Lathund för ARA (1129 Kb)

 Lathund för HBL (320 Kb)

 Lathund för rapportmodulen (RPM) (358 Kb)