Anskaffningsprocessen

Den här bilden illustrerar den process för centraliserad upphandling som vi under våren kommer att röra oss emot. Dels genom fortsatt implementering i förvaltningen och på det Humanvetenskapliga området dels genom ett antal pilotverksamheter inom det Naturvetenskapliga området

Processen för att upphandling enligt LOU (579 Kb)

Beskrivningen av att upphandla enligt LOU (24 Kb)

 

Direkupphandlingsprocessen

Processen för direktupphandling (296 Kb)

Beskrivning av Direktupphandling

 

Processen för avtalsuppföljning

Processen för avtalsuppföljning (240 Kb)

Beskrivning av avtalsuppföljning