Annonseringssida av Stockholms universitets upphandlingar

Stockholms universitets upphandlingar annonsereras via Visma Opic/TendSign.  Annonserade upphandlingar kan du hitta på följande sida; Publicerade upphandlingar.

Nya tröskelvärden från och med den 1 januari 2016

Europeiska kommissionen har beslutat nya tröskelvärden från och med den 1 januari 2016. Detta påverkar även direktupphandlingsgränserna som beräknas som en procentsats av tröskelvärdena. Förändringarna innebär att tröskelvärdena och direktupphandlingsgränserna höjs något.
Tröskelvärden för offentlig upphandling enligt LOU
Varor och tjänster, Statliga myndigheter, 1 233 941SEK
Direktupphandlingsgräns, 534 890SEK

(2016-01-15)