Inom förvaltningsenheterna bedrivs administrativ verksamhet av olika karaktär. Förvaltningschef är Joakim Malmström.

Organisationsschema för Universitetsförvaltningen
Organisationsschema för Universitetsförvaltningen

Staben

Staben utgörs av Ledningskansliet och Planeringsavdelningen. Stabens huvudsakliga uppdrag är att ge stöd och service till universitetsledningen, men också till övriga organisationen, t.ex. i juridiska frågor.

Infrastrukturavdelningar

Inom de nio infrastrukturavdelningarna hanterar man centrala administrativa frågor som personal- och ekonomihantering, IT- och lokalfrågor, studentadministration och samverkansfrågor.

Områdeskanslierna

Områdeskansliernas främsta uppgift är att ge stöd till de fyra fakulteterna vid Stockholms universitet.