Inom förvaltningsenheterna bedrivs administrativ verksamhet av olika karaktär. Förvaltningschef är Joakim Malmström.

Staben

Staben utgörs av Ledningskansliet och Planeringsavdelningen, och stabens huvudsakliga uppdrag är att ge stöd och service till universitetsledningen, men också till övriga organisationen, t.ex. i juridiska frågor och i frågor om gemensam kommunikation.

Infrastrukturavdelningar

Inom de fem infrastrukturavdelningarna hanterar man centrala administrativa frågor som personal- och ekonomihantering, IT- och lokalfrågor samt studentadministration. Här bedrivs även mer externt riktat arbete som bl.a. uppdragsutbildning, lärarpraktikplacering och fundraising.

Områdeskanslierna

Områdeskansliernas främsta uppgift är att ge stöd till de fyra fakulteterna vid Stockholms universitet.

Under resp. länk i menyn kan du läsa mer om förvaltningsenheternas uppdrag och arbete. Där hittar du också adresser och annan kontaktinformation.