Vid universitetet brukar vissa val genomföras genom valda elektorer, t ex val av rektor och prorektor samt lärarrepresentanterna i universitetsstyrelsen.

Inför höstens val av lärarrepresentanter i universitetsstyrelsen har styrelsen beslutat att valet även denna gång ska ske genom elektorerna (lärarna) i Stockholms universitets valförsamling samt uppdragit åt rektor att besluta om fördelningen av platserna och eventuell översyn av föreskrifterna för valförsamlingen.

Respektive fakultet har utsett sina elektorer jämte personliga ersättare och rektor har 2011-11-10 fastställt röstlängden (se bifogad fil nedan).

De flesta av de vakanser som funnits i röstlängden har nu fyllts och rektor har fastställt ändringarna samt ny röstlängd daterad 2011-11-23 har upprättats (se bifogad fil nedan, tidigare röstlängd utgår därmed).

För valförsamlingen och dess arbete finns särskilda riktlinjer framtagna, förutom vad som kan framgå av riktlinjer för de olika valen.

Se även Val av lärarrepresentanter i universitetsstyrelsen (länk nedan).

Övergripande frågor om SU:s valförsamling och dess arbete besvaras av Ulrika Bjare telefonnummer 08-16 33 22.