IT

Riktlinjer för telefoni framtagna

Nu finns riktlinjer för telefoni för universitetet. Riktlinjerna innehåller rekommendationer och tips för teletjänster och hanteringen av din telefon.

Nätfiskeförsök i form av falsk e-post från Danske Bank

Just nu cirkulerar ett e-postmeddelanden som utgör sig från att vara från Danske Bank. Det är ett nätfiskeförsök, och du ska absolut inte klicka på några länkar i mailet om du har fått det.

Nu byter vi mobilnät från Telia till Tele2

På grund av att universitetets teleoperatör köpts upp kommer alla mobilanvändare inom kort få byta mobilnät. Nätbytet sker automatiskt och medför inget byte av SIM-kort under förutsättning att telefoner och andra enheter är påslagna och anslutna till telenätet när bytet sker.

Förvaltningsobjekt och objektsägare

Här finns de förvaltningsobjekt som IT-avdelningen förvaltar samt uppgifter om vilka som är objektsägare för respektive objekt.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Kontakt

Kontakta Helpdesk

Telefon: 08-16 1999
Telefontider:

  • vardagar sommartid kl 8.00-16.00
    (1 maj-15 september)
  • vardagar vintertid kl 8.00-16.40
    (16 september-30 april)

Kontakta IT-avdelningen