Beskrivning av tjänsten

Tjänsten finns i två olika utföranden:

Institutioner behöver kontinuerligt bemanna sin verksamhet i form av kurser, uppdrag och forskningsprojekt. Med hjälp av Bemanningsplanering får institutionen tillgång till ett IT-stöd för denna del av verksamheten.

Bemanningsplanering underlättar det dagliga arbetet – här följer några exempel om tjänstens fördelar. 

  • Institutionerna har möjlighet att använda tjänsten vid behov av att se över verksamheten och exempelvis vilka uppdrag som finns på institutionen, antal timmar som ska bemannas i uppdraget, fördela ut timmar på uppdragen mellan personalen, samt få en överblick över vilken personal som ingår i bemanningsplaneringen. 
  • Personalansvarig kan skapa sig en övergripande bild över tjänstgöringsplaneringen för personalen, dvs. tydligt se bland annat vilka uppdrag enskilda individer är inblandade i, och i vilken omfattning, vilken beläggningsgrad individen har, samt vilka individer som inte är färdigplanerade. 
  • Tjänsten möjliggör även för samtliga inom institutionen att enkelt ta del av den totala koordineringen av bemanning inom verksamheten.
  • Tjänsten implementeras med så kallad single-sign-on, vilket gör att användare kan logga in med sitt universitetskonto.

Målgrupp

Studierektorer (planering och uppföljning), administratörer (uppföljning) och prefekter (uppföljning) samt medarbetare på institutioner vid Stockholms universitet.

Tjänsten innefattar

  • Funktionalitet för att göra planering och uppföljning av bemanning. Hjälpmedel i det dagliga arbetet för att på ett överskådligt sätt planera och få en samlad överblick över hela verksamhetens bemanningsplanering.
  • Import av institutionens data från datakällor på Stockholms universitet

Support på tjänsten

Varierar beroende på vilken av bemanningstjänsterna som väljs. Se support avsnitt i  Bemanningsplanering (Retendo) och Bemanningsplanering (PlanEdit).

Tillvalstjänster

Utbildning  kan arrangeras med hjälp av leverantören.

Beställning och leverans

Varierar beroende på vilken av bemanningstjänsterna som väljs.

Priser

Varierar beroende på vilken av bemanningstjänsterna som väljs, se detaljerad information under respektive tjänst.

Information om tjänsten

Frågor eller önskemål rörande tjänsten hänvisas till Serviceportalen