Beskrivning av tjänsten

Arbetsplatstjänsten erbjuder en komplett datorarbetsplats där hårdvara och mjukvara med tillhörande support ingår. Arbetsplatstjänsten ger en smidig tillgång till centrala IT-tjänster som t.ex. Printomat och e-post.

Målgrupp

Medarbetare vid Stockholms universitet.

Tjänsten innefattar

Arbetsplatstjänsten är en komplett arbetsplats inkluderande såväl hårdvara som mjukvara. Arbetsplatsen är en central tjänst vilket innebär att den lokala administrationen minimeras.

Arbetsplatsen innefattar bland annat följande:

 • Hårdvara som byts ut efter 36 månader
 • Certifierade datormodeller för Windows och Mac
 • Antivirusskydd samt skydd mot skadlig kod
 • Standardiserade och centralt distribuerade programvaror
 • Automatiska uppdateringar av operativsystem och program
 • Automatisk anslutning till Printomat, hemkatalog och gemensamma mappar
 • Möjlighet till säker fjärranslutning med VPN (kostnadsfri tilläggstjänst)
 • Support via fjärrstyrning

Lista på licensierade standardprogram

Support på tjänsten

Support erbjuds av Helpdesk via Serviceportalen. Ofta kan felavhjälpning göras via fjärrstyrning vilket gör att du snabbt får hjälp med ditt problem.

Exempel på support som ingår:

 • Ominstallation/felsökning vid problem med operativsystem
 • Distribution av standardprogram
 • Anslutning till nät på Stockholms universitet
 • Felsökning av Printomat, gemensam fillagring, tjänsten e-post
 • Installation och hjälp med anslutningar till övriga tjänster (t.ex. Box, Ladok)
 • Rådgivning vid köp av dator och kringutrustning kopplat till tjänsten
 • Tilläggstjänster

  Olika typer av kringutrustning kan direktanslutas till arbetsplatsdatorn. Helpdesk kan bistå mot timdebitering med assistans i mån av tid och möjlighet.

  Användare kan få vara lokal administratör på sin egen dator. Denna beställning ska godkännas av prefekt/motsvarande. Den ökade behörigheten innebär begränsad support och Helpdesk erbjuder ominstallation efter 20 minuters felsökning.

  Ett stort antal licensierade programvaror finns för distribution. Helpdesk assisterar med installation antingen via fjärrverktyg eller genom central distribution under förutsättning att licens finns.

  Beställning och leverans

  Beställning av Arbetsplatstjänsten görs av behörig beställare via Serviceportalen. Institutionen/motsvarande ska ha ett avtal med IT-avdelningen och det ska finnas en person utsedd på institutionen som är ansvarig för Arbetsplatstjänsten.

  Beställningsformulär i Serviceportalen

  Arbetsplatstjänsten inkl. hårdvara
  Installation av standardprogram
  Installation av program

  Pris

  Kostnaden för tjänsten är månadsbaserad beroende på vald datormodell. Kostnaden debiteras kvartalsvis enligt prislista

  Miljöfördelar

  Genom att använda Arbetsplatstjänsten får du även tillgång tjänsten för fjärranslutning (VPN). Den tjänsten gör det möjligt att med hjälp av en bärbar dator flytta ditt kontor utanför universitetets väggar. Detta värnar om miljön i aspekten att det inte längre behövs två datorer som är igång hela tiden, en hemma och en på jobbet – utan det räcker med en dator som du enkelt tar med dig. Utöver detta följer vi universitetets policy för grön IT och ser till att avveckling av hårdvara sker på ett miljövänligt sätt.

  Viktigt att veta om tjänsten

  Användning utanför universitetets nätverk

  Användaren ansvarar för att datorn kopplas in på universitetets nätverk minst var sjätte månad. Detta av licensmässiga skäl och för att erhålla nödvändiga uppdateringar.

  Säkerhetskopiering

  Användaren ansvarar för att spara dokument och data i hemkatalogen eller på annan central plats. Det finns idag inget stöd för automatisk backup av lokalt sparad data. IT-avdelningen rekommenderar därför starkt att dokument och data sparas på centrala enheter.

  Uppsägning av avtal i samband med förlust eller skada

  Om en dator som ingår i Arbetsplatstjänsten blir stulen eller går sönder på grund av oaktsamhet (t. ex. om den tappas i golvet) är det institutionen/motsvarande som ansvarar för att datorn ersätts. Institutionen får betala uppskattat restvärde och kvarvarande månader, och därefter beställa Arbetsplatstjänsten på nytt.

  Om institutionen/motsvarande önskar säga upp tjänsten innan avtalsperioden på 36 månader löpt ut debiteras institutionen/motsvarande för den återstående tiden.

  Information av tjänsten

  Frågor eller önskemål rörande tjänsten skickas in via frågeformuläret i Serviceportalen