IT-access

IT-access

IT-access är bastjänsten för IT för alla universitetets medarbetare. IT-accessavgiften räknas ut årligen baserat på antal anställda enligt fastslagna beräkningskriterier och avgiften debiteras kvartalsvis, i mars, juni, september och december.

Vad ingår i IT-access?

IT-access är bastjänsten för IT för alla universitetets medarbetare. Här finns en lista på alla tjänster som ingår i universitetets IT-access.

IT-access - beräkningskriterier 2018

Här framgår kriterier för beräkning av IT-accesstjänstens personkomponent med tre prisnivåer.

IT-accessavgift 2018

IT-accessavgiften förblir oförändrad 2018.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Kontakt

Kontakta Helpdesk

Telefon: 08-16 1999
Telefontider:

  • vardagar sommartid kl 8.00-16.00
    (1 maj-15 september)
  • vardagar vintertid kl 8.00-16.40
    (16 september-30 april)

Kontakta IT-avdelningen