Beskrivning av tjänsten

Tjänsten tillhandahåller digital tentamen via ett webbaserat gränssnitt.

Målgrupper

Studenter, lärare (examinatorer), kursadministratörer.

Tjänsten innefattar

I tjänsten kan man genomföra tentor digitalt:

 • kursadministratör/examinator lägger upp tentamen
 • studenten genomför (besvarar) denna
 • examinator rättar och sätter poäng samt i förekommande fall kommenterar och sätter betyg
 • administratör lämnar ut denna till studenter
 • studenter hämtar ut sin tentamen

Tjänsten stödjer:

 • essäfrågor
 • flervalsfrågor
 • kamratbedömning (s.k. peer review)
 • salstentamen (skyddad miljö genom tillhandahållen dator i Laduviksalen & Värtasalen)
 • öppen tentamen (valfri miljö, t.ex. egen datorsal, medhavda datorer etc)
 • hemtentamen
 • digitalt bedömningsprotokoll


Beställning

Tjänsten beställs via Serviceportalen. Därtill krävs behörighet för att kunna lägga upp tentor (beställs även det i Serviceportalen). Rättande lärare m.fl. utöver den som lagt upp tentamen får direkttillträde genom delegering.

Avgifter

Tjänsten är avgiftsbelagd från 1 maj 2015. 

Essätentamen 38 kr/tentand
Flervalsfrågor 9 kr/tentand
Hemtentamen 19 kr/tentand
Kamratbedömning (peer review) 56 kr/tentand

 

Debitering sker kvartalsvis i efterskott genom internfakturering.

Tilläggstjänster

Inga tilläggstjänster (f.n.)

Mer information om tjänsten

Frågor eller önskemål rörande tjänsten hänvisas till Serviceportalen.