Juni 2017 Avtal tecknas med itslearning som leverantör
Maj 2017 Användbarhetstester
April 2017 Utvärdering av anbud mot kravbilden
Mars 2017 Planera för utvärdering och tester av systemen
Februari 2017 Upphandling påbörjad
Januari 2017 Anskaffningsbeslut av universitetsledningen
December 2016 Remiss av kravbilden (se faktaruta)
November 2016 RFI till marknadsledande leverantörer
Augusti 2016 Kravbild från effektkartläggning i Apolloförstudien
Maj/juni 2016 Kravbild genom workshops med lärare och studenter