IT-avdelningen har också tagit fram en rutin för hur den nya licensmodellen (Adobe VIP) ska hanteras till dess att vi hittar en mer beständig lösning samt hur installation hanteras för både Arbetsplatstjänsten och de som inte har Arbetsplatstjänsten.

Vad har vi för avtal med Adobe?

Stockholm universitet har två avtal med Adobe:

1. Adobe CLP (köplicenser)

Under detta avtal kan vi beställa licenser som idag inte går att beställa under Adobe VIP. Exempel på sådana licenser är Acrobat Pro DC, Photoshop Elements, och Premiere Elements.

2. Adobe VIP (prenumeration)

Adobe förändrade för något år sedan sin licensmodell från ”köp” till prenumeration årsvis, och de licenser som beställs under Adobe VIP är hyrlicenser som är giltiga årsvis t o m 28 september, och ska därefter förnyas för ytterligare 1 år alternativt avinstalleras. Detta innebär att du endast betalar för den tiden som är kvar på avtalet vid beställning av licens, dvs om du beställer en licens i slutet av augusti, betalar du endast för en månad och förnyar därefter licensen för ett helt år.

Licensmodellen som erbjuds under Adobe VIP är s.k. device-licenser, och dessa licenser installeras lokalt på datorn. Avtalet innebär att vi kan beställa:

  • Hela sviten (Adobe Creative Cloud for Teams) som inkluderar samtliga produkter
  • Enstaka produkter, s.k. Single App (exklusive Acrobat)

Vid beställning av mer än en produkt (Single App) är det billigare att köpa hela sviten (Adobe Creative Cloud for Teams).

 
Hur beställer och installerar jag produkterna?

Instruktioner för dig som har Arbetsplatstjänsten

Adobe Creative Cloud (Adobe VIP)

Kontakta din licensansvarige för beställning av Adobe Creative Cloud-produkter. Licensansvarig går då in på Serviceportalen för att lägga en beställning på licens och installation. Beställningsformuläret finns under su.se/serviceportalen --> Beställning -->Licenser --> Licenshantering --> Beställningsformulär. Beställningsflödet för nybeställning samt av- och ominstallation finns även visualiserat grafiskt i Visio (för licensansvariga). 

Adobe perpetual-licenser (t ex. Acrobat Pro DC)

Kontakta din licensansvarige för beställning av t ex. Adobe Acrobat Pro DC. Licensansvarig går då in på Uppsalas programvaruserver och lägger en beställning på licensen. När beställningen är genomförd hos Uppsala, be din licensansvarige att gå in på Serviceportalen för att där beställa installation av programmet.

Instruktioner för dig som INTE har Arbetsplatstjänsten

Adobe Creative Cloud (Adobe VIP)

Kontakta din licensansvarige för beställning av Adobe Creative Cloud-produkter. Licensansvarig går då in på Serviceportalen för att lägga en beställning på licens och installation. Beställningsformuläret finns under su.se/serviceportalen --> Beställning--> Licenser --> Licenshantering --> Beställningsformulär. Beställningsflödet för nybeställning samt av- och ominstallation finns även visualiserat grafiskt i Visio (för licensansvariga).

Adobe perpetual-licenser (t ex. Acrobat DC)

Kontakta din licensansvarige för beställning av t ex. Adobe Acrobat DC. Licensansvarig går då in på Uppsalas programvaruserver och lägger en beställning på licensen. När beställningen är genomförd hos Uppsala, hämtar din licensansvarige installationsfiler och serienummer som också finns tillgängliga på Uppsala programvaruserver.