För att komma igång i KLARA behöver din enhet utse minst en inventeringsansvarig. Institutioner med flera inventeringsansvariga ska också utse en institutionsansvarig som ansvarar för löpande administration av systemet inom institutionen. Det kan vara bra om rollerna som inventerings-/institutionsansvarig och kemikalieinköpare eller föreståndare för brandfarlig vara sammanfaller där det är möjligt, så att kemikaliehanteringen effektiviseras och systemet kan utnyttjas optimalt.

Därefter anmäler ni er till en grundläggande inventerarutbildning. Utbildningstillfällen för nya inventerare och användare anordnas löpande. Samtliga utbildningar är kostnadsfria och kan ges på engelska vid önskemål. När sedan inventerarna påbörjat inventeringen bokar ni in en KLARA-visning för användare.

Kontakta miljöhandläggare Margaretha Åkerholm för utbildning/information:
Telefon: 08-16 33 12
E-post: margaretha.akerholm@su.se