Inventering sker årligen i januari och februari (1 januari – 28/29 februari) då du skall uppdatera ditt innehav av i systemet. Har du frågor eller behov av support i systemet kontakta miljöhandläggare Margaretha Åkerholm:

Telefon: 08-16 33 12
E-post: margaretha.akerholm@su.se