En av de stora fördelarna med KLARA är att all information är samlad på ett ställe och nås lättillgängligt via nätet, där du alltid kan hämta uppdaterad information om de kemikalier du använder.

Systemet underlättar också institutionernas arbete med att uppfylla myndigheternas olika krav bland annat gällande kemikalieförteckning och riskbedömning.

Målsättningen med ett gemensamt system är att få ökad översikt och kontroll över kemikaliehanteringen.

Kemikaliedatabasen KLARA ägs gemensamt av samtliga medlemmar i systemets användarförening. Bland medlemmarna finns många andra universitet och högskolor med liknande verksamheter, vilket effektiviserar systemet eftersom alla medlemmar delar på den information som läggs in. Medlemmar i KLARA Användarförening:

Capio AB
Chalmers tekniska högskola
Göteborgs universitet
Karolinska Institutet
KTH
Landstinget i Blekinge
Landstinget i Gävleborg
Landstinget i Jönköping
Landstinget i Kronoberg
Landstinget i Östergötland
Linköpings universitet
Lunds universitet
Malmö högskola
Region Skåne
Riksantikvarieämbetet
Stockholms Läns Landsting
Stockholms universitet
Smittskyddsinstitutet
Södertörns högskola
Västerbottens Läns Landsting
Västra Götalandsregionen

Användarföreningen styr utvecklingen av systemet och målsättningen är att databasen ska innehålla information om samtliga kemiska ämnen och kemiska produkter som förekommer inom hälso- och sjukvård, forskning och utbildning. Idag innehåller databasen drygt 50 000 produkter.

KLARA Användarförening