Grundläggande inventerarutbildning (3 tim), upplägg

* Klarasystemet, introduktion och bakgrund och syfte
* hur man inventerar (steg-för-steg, grundläggande nivå)
* hur man skapar listor och rapporter
* hur man kan använda systemet för att göra riskbedömningar

KLARA-visning för användare (1 tim)

KLARA-visningen vänder sig till hela institutioner/avdelningar, som vill se hur alla inom en enhet kan nyttja och söka på den information som finns i systemet. Enheten får en ny gemensam inloggning som alla kollegor inom enheten kan använda för att söka på produkter inom enheten och skapa listor. Användarutbildningen kan läggas i samband med ett avdelningsmöte då alla redan är samlade.

Kontakt

Kontakta miljöhandläggare Margaretha Åkerholm för utbildning/information:
Telefon: 08-16 33 12
E-post: margaretha.akerholm@su.se