Ladok

Utropstecken mot orange bakgrund

Snart går vi över till "nya Ladok" – vad innebär det för oss?

Ladok 3 är ett nationellt projekt som har pågått under flera år. Flera lärosäten har redan gått över till nya Ladok och under vecka 43–44 är det vår tur. Ladok-systemet kommer att vara helt stängt 26 oktober - 5 november.

Ladok

Ladok är universitetets studiedokumentationssystem. Här dokumenteras studenter inom grund-, avancerad- och forskarnivå. Varje universitet och högskola skall föra ett register över studerande och deras resultat enligt Förordning (1993:1153). Ladokdatabasen innehåller uppgifter från och med höstterminen 1977. I och med Lärarhögskolan i Stockholms (LHS) sammanslagning med Stockholms universitet 2008, innehåller Ladok även uppgifter om nybörjare vid LHS från och med höstterminen 1993, då LHS började använda ladoksystemet.

Ladok innehåller uppgifter om antagning, registrering, resultat och examina för studenter inom alla nivåer. Uppgifterna ligger till grund för beräkning av helårsstudenter och helårsprestationer.  Ladoksystemet förser andra myndigheter med uppgifter, däribland CSN, SCB och Utbildningsdepartementet.

Ladok används som studiedokumentationssystem av 38 universitet och högskolor i Sverige genom ett konsortium, se www.ladok.se, alla har separata databaser. Det finns för närvarande tre olika driftställen för dessa databaser; Lund, Uppsala och Umeå. Stockholms universitets ladokdatabas driftas i Uppsala.