Vem som dokumenterar vad finns beslutat av chefen för Studentavdelningen och gäller från och med 2016-03-23.  Länk till beslutet,  Dnr SU FV-1.1.2-3503-15

Se även Regelboken Bok 1 och Bok 2

 

Antagning

Avbrott

Forskarstuderande

Grupphantering

Kom - ihåg inför terminsstart

Programhantering

Registrering

Resultatrapportering

Studieavgifter

Tentamenstillfällen LPW

Tillgodoräknanden

Utbyten

Uppdragsutbildning

Villkorshantering