Nuvarande Ladoksystem stängs av för gott

kl 17 den 26 oktober!

 

Ett nytt Ladoksystem öppnar i vecka 44/45.

Se www.su.se/ladok för mer information.

www.su.se/driftinfo

Övrigt

Den 4 januari 2018 öppnar Kontoaktiveringen för V18.