Förbered kommande termin

  • Kurser och program som startar måste ha tillfällen skapade i Sisu (godkänns av Antagningen).
  • Inledande kurs/kurstillfälle måste finnas på program som startar (se KA22). Meddelas Ladok senast 15 juni/15 november.

Obs! Uppgift om inledande kurs/kurstillfälle på internationella masterprogram och bachelorprogram meddelas senast det datum då resultatet av urval1 publiceras.
(för datum se Studieadministrativ kalender).

  • Programmärkning av kurser som kan ingå i program och som inte redan har programmärkning (se KA11). Meddelas Ladok senast 15 juni/15 november.
  • Öppna kurstillfällen för webbregistrering (KA05)

Avsluta innevarande termin (för datum se Studieadministrativ kalender)

  • Rapportera resultat inför bokslut/delårsbokslut
  • Rapportera aktivitet och försörjning för era doktorander (RG90), senast 30 juni/31 december.
  • Anta  och registrera utresande utbytesstudenter; se Utbyten

Se även Programhantering