Vissa av webbtjänsterna var från början främst tänkta för lärare men kan naturligtvis användas av alla anställda vid universitetet. Ladok på webbtjänsterna är färre till antalet än de i "vanliga" Ladok. Se exempel  nedan på vad du kan göra i LPW. Ladok på webb liksom Mina studier finns även  i engelsk version.

Enligt förvaltningschefsbeslut 2010-0423, dnr SU 301-0253-09, är det obligatoriskt att använda tjänsterna för tentamensanmälan och s k webbregistrering.

Vid inmatning av uppgifter i LPW och Mina studier sker uppdatering av ladokdatabasen omedelbart.

Exempel på vad du kan göra i Ladok på webb (LPW)

 •  söka fram institutionens kurser och kurstillfällen
 •  ta ut namn/adress/resultatlista på studenter som är registrerade samt skicka e-post till dessa
 • söka fram en student i taget, även forskarstuderande
 •  skapa tentamenstillfällen som studenterna sedan anmäler sig till i Mina studier
 •  resultatrapportera på momentnivå (rapportera resultat på hel kurs kommer senare under 2014)

Exempel på vad studenterna kan göra i Mina studier

 •  anmäla sig till tentor
 •  registrera sig på utbildning de är antagna till (s k webbregistrering)
 •  ansöka om examen, alla nivåer
 •  ta ut resultatintyg (även forskarstuderande) och registreringsintyg som är verifierbara
 •  ta ut nationellt resultatintyg
 •  ändra sin tillfälliga adress (även forskarstuderande)

 

Tentamensadministration i LPW

Rättighetsadministratör för LPW

Länk till Manual LPW

FAQ LPW