Ladokkonton beställer institutionerna för sin personal genom att skicka in denna blankett med prefekts eller administrativ chefs underskrift. Vi kontaktar dig när ditt användarkonto är klart att kvittera ut. Det sker vid ett personligt besök på Studentavdelningen. Glöm inte att ta med legitimation.

Utbildning i Ladok är obligatorisk för den som ska registrera och/eller resultatrapportera inom grundutbildningen. Utbildningen är uppdelad i Introduktion, Registrering och Resultatrapportering. Introduktionskursen är obligatorisk att gå för alla som skall arbeta i Ladok. Vi har vanligtvis tre stycken  utbildningsomgångar per termin. För mer information se Ladokutbildningar.

Om en användare får ändrade arbetsuppgifter eller behöver tillgång till fler funktioner i Ladok måste en ny blankett fyllas i av prefekt med uppgift om vilka delar som ska läggas till i behörigheten.

Avsluta användarkontot

När en användare avslutar sin anställning ska kontot inaktiveras. Detta meddelas via e-post till ladok@su.se.

Inloggning i Ladok via Terminal Server

För att logga in krävs så kallad Terminal Server. Instruktioner finns för användare med Windows XP, Windows 7 samt Mac. Det finns även dokument med teknisk information i första hand tänkt för institutionens IT-ansvariga.

Instruktioner - Terminal Server

Inloggning Ladok på webb (LPW)

Mer information om Ladoks webbtjänster

Övrigt

Ladokutbildningar för personal

Ladokblanketter

Information om Ladok och  datasäkerhet