Nya Ladok bygger till stor del på självservice och snabbare rättssäkra flöden. Övergången har redan gjorts vid några lärosäten, men många återstår. Det är vår tur att driftsätta nya Ladok i sin helhet vid Stockholms universitet vecka 44/45 2017.

 

Nuvarande Ladoksystem stängs av för gott kl 17 den 26 oktober!

 

Utbildning för användare av nya Ladok
Administratörer får sin personliga behörighet i Nya Ladok när de gått vår obligatoriska tvådagarsutbildning "Ladok komplett". Utbildningsschema finns utlagd för webbanmälan. Se vidare Utbildningar i nya Ladok för personal
Allteftersom utbildningar blir inplanerade läggs de ut för anmälan på ovanstående webbsida. Separata genomgångar för lärare och examinatorer som ska arbeta i nya Ladok kan bokas av institutionen via ladok@su.se

Studieadministration inför, under och efter övergången
Eftersom Ladok är helt stängt under hela vecka 44, påverkas exempelvis tentamensadministrationen redan nu. Det finns en del att tänka på och förbereda på institutionen. Läs mer här.

Administrativa chefer och studierektorer erbjöds informationsmöten i våras.

Behörighet för nya Ladok

I mitten av september 2017 fick institutionernas administrativa chefer information, via e-post, om hur behörighet för nya Ladok kan beställas för institutionens anställda.
 

Utbildningar i nya Ladok för personal

Utbildningsmaterial nya Ladok

Stockholms universitets projekt, Ladok3-införande, blogg

Ladokkonsortiets information kring införandet av nya Ladok

Studieadministration inför, under och efter övergången