Det är av största vikt att studenternas kursregistreringar inom program är märkta med programkoden. Om registreringar av misstag hamnat som fristående kurser (FRIST) ska detta korrigeras i ladokfunktionen RG12.

För att undvika att registreringar blir felaktigt märkta:

  • kontrollera inför kommande termin att det finns en inledande kurs för program som startar (se KA22)
  • kontrollera att alla kurser som kan ingå i ett program  har programkopplingen (se KA11)

Meddela Ladokgruppen ovanstående uppgifter i god tid (datum) inför ny termin. Koppling mellan kurskod och programkod behöver bara göras en enda gång, inte varje termin.

Avbrott på program och/eller inriktning skall alltid dokumenteras i Ladok (SA45). Likaså uppehåll på program (SA45). Tänk också på att om avbott på program görs så ska förmodligen även ett avbrott på kurs läggas in (RG10).

Uppehåll och avbrott läggs in i Ladok med studentens samtycke.