Ladok på webbs tjänst för att skapa tentamenstillfällen är tillgänglig för alla anställda vid institutionen som finns i Sukat. Även för lärare.

Om institutionen gör en egen, manuell anonymisering av tentanderna så syns det i LPW vilka studenter som anmält sig till tentan. Anonymiseringen sker här i ett senare skede.

Om institutionen väljer att använda  LPWs funktionalitet för anonymisering så syns inte de anmälda studenterna. Då behövs en utökad behörighet/rättighet för den person/de fåtal personer vid institutionen som ska kunna se de anmälda studenterna och deras anonymkod. Den behörigheten kallas "full behörighet". Likaså behövs full behörighet för att kunna anmäla och avanmäla studenter då LPWs anonymisering används.

Här kommer institutionens, av prefekten utsedda, Rättighetsadministratör in i bilden (se Universitetsledningen informerar 7 mars 2011). Rättighetsadministratören kan i detta fall ge kollega s k full behörighet att se vilka studenter som anmält sig.

Prefekten utser Rättighetsadministratör genom att skicka in blanketten för detta. Se våra ladokblanketter.

Likaså ger Rättighetsadministratören behörighet till kollega från annan institution att lägga upp tentamenstillfällen vid Rättighetsadministratörens institution (dvs kurskodsägande institution). Detta är aktuellt då kurskod och provkod tillhör två olika institutioner.

 

Ladokblanketter

Manual Rättighetsadministratör

Tentamensadministation i LPW