Det finns olika sätt för institutionen att söka fram statistikuppgifter ur ladokdatabasen.

  • via Ladoks olika utdatafunktioner
  • via LW-tjänsterna - Ladoks webbaserade uppföljningstjänster
  • via beslutsstödsverktyget  IVS - Integrerat verksamhetsstöd

Ladoks utdatatjänster

Ladok har ett antal utdatatjänster. Flera av dessa kan kombineras för att få fram rätt population.

Ladokkonsortiet har även tagit fram en handbok kring uttag av utdata ur ladok.

LW-tjänsterna

LW-tjänsterna kan användas av alla anställda vid institutionen; det krävs ingen speciell behörighet utom för tjänsten LW09, det så kallade Registreringsverifikatet. Här måste användarens ip-nummer vara godkänt av Ladok för att uttag av uppgifter ska vara möjligt.

Vid varje årsbokslut skall institutionen ta ut ett  Registreringsverifikat. Detta verifikat skall sedan undertecknas av prefekten och sparas på institutionen.

IVS

IVS är ett verktyg för att föra samman information från olika källsystem.

 

Mer om ladokstatistik

Manual Ladok Nouveau och utdata ur Ladok

LW-tjänsterna

IVS

Hur beräknas HST och HPR

Stockholms universitets årsredovisning

Antagningsstatistik