Vid salstentor som kräver förhandsanmälan skall LPWs tjänst för att skapa tentamenstillfällen användas. Förvaltningschefens beslut 2010-04-23, Dnr SU 301-0253-09, Direktrapportering inom studieadministration.

Institutionen skapar tentamenstillfällen i Ladok på webb och studenterna anmäler sig sedan till tentorna i Mina studier. De anmälda studenterna hämtas sedan fram i ladokfunktionen RS01 för öppning av resultatrapportering i Ladok på webb eller för resultatrapportering i Ladok Nouveau.

Manual LPW

Rättigheter i LPW

Mer information om LPW