Inresande

Inresande utbytesstudenter etableras i Ladok av Studentavdelningen/Sektionen för internationell mobilitet.

Innan själva registreringen kan göras måste institutionen först lägga in "Behörighet efter särskilt beslut" för det  studenten ska läsa samt "Anta till kurs" om studenten ska registreras på ett kurstillfälle (SA06). Se Manual Ladok Nouveau

Sedan görs  antingen en "vanlig" registrering på ett kurstillfälle, eller på ett eller flera moment , s k del av kurs (SA06), eller på en individuell kurs då utbildningen varken mosvarar ett kurstillfälle eller del av kurs (SA06).

Utresande

Utresande utbytesstudenter antas i Ladok  till utbytesstudier av institutionen (SA07). Antagningen kan läggas in i Ladok så fort partneruniversitetet skickat sin bekräftelse men själva registreringen (RG04) ska institutionen vänta med och göra en till två veckor innan studenten reser iväg.

Om du vill göra en utsökning i Ladok av etablerade in- och utresande utbytesstudenter så hittar du dem med hjälp av funktionerna UT50 och UT51.

 

Mer information om hantering av in- och utresande utbytesstudenter

Manual Ladok Nouveau