Polopolyutbildning

Kontakt

Kommunikationsnätverket
annakarin.haspe@su.se

Polopolyutbildning
helpdesk@it.su.se

Forum i Mondo

Kommunikationsnätverket
Kontakta koordinator för att få tillgång till forumet.

Polopolynätverket
Kontakta helpdesk efter avslutad Polopolyutbildning.

Kompetensutveckling kommunikation

Utbildning, seminarier, webbstugor och workshops för webbredaktörer.

Polopoly
Kommunikationsnätverket

Puff manual för profilsidor