Polopolyutbildning

Polopolyutbildning för webbredaktörer

Stockholms universitet har upphandlat och valt webbpubliceringsverktyget Polopoly, som är ett kraftfullt Content Management System (CMS) och samtidigt en webbserver. Tillgång till Polopoly ges efter genomgången webbredaktörsutbildning.

Höstens utbildningar och webbstugor i Polopoly

Utbildningar

I kalendariet finns nu utlagt 3 utbildningar till webbredaktör samt 1 utbildning till huvudredaktör i Polopoly. I november-december planeras ytterligare 2 webbredaktörsutbildningar samt 1 huvudredaktörsutbildning.

Webbstugor/brush-ups

Webbstugor och brush-ups erbjuds alternerande varje månad.

Huvudredaktörs- och webbredaktörsutbildningar i Polopoly

Kontakt

Kommunikationsnätverket
annakarin.haspe@su.se

Polopolyutbildning
helpdesk@it.su.se

Forum i Mondo

Kommunikationsnätverket
Kontakta koordinator för att få tillgång till forumet.

Polopolynätverket
Kontakta helpdesk efter avslutad Polopolyutbildning.

Kompetensutveckling

Utbildning, seminarier och workshops för webbredaktörer.

Polopoly
Kommunikationsnätverket