Polopolyutbildning

Polopolyutbildning för webbredaktörer

Stockholms universitet har upphandlat och valt webbpubliceringsverktyget Polopoly, som är ett kraftfullt Content Management System (CMS) och samtidigt en webbserver. Tillgång till Polopoly ges efter genomgången webbredaktörsutbildning.

Huvudredaktörs- och webbredaktörsutbildningar i Polopoly

Webbstugor för redan utbildade webbredaktörer

Kontakt

Kommunikationsnätverket
annakarin.haspe@su.se

Polopolyutbildning
helpdesk@it.su.se

Forum i Mondo

Kommunikationsnätverket
Kontakta koordinator för att få tillgång till forumet.

Polopolynätverket
Kontakta helpdesk efter avslutad Polopolyutbildning.

Kompetensutveckling kommunikation

Utbildning, seminarier, webbstugor och workshops för webbredaktörer.

Polopoly
Kommunikationsnätverket

Puff manual för profilsidor