Du har webbredaktörsutbildning i Polopoly och är en av drygt 90 webbredaktörer på su.se, su.se/english eller su.se/medarbetare.

Webbstugan är kostnadsfri men föranmälan krävs. Minst 5 och max 10 webbredaktörer per tillfälle. Vi tittar både på utwebb och insidan i Polopoly, samt utför förändringar direkt där så är möjligt tidsmässigt.

Datum: tisdag 21 april 2015.
Tid: kl 13-14.30 i A299, Frescati

Föranmälan: eposta marie.jackalin@su.se

Agenda

1) Snabb presentationsrunda om behövs
2) Löpsedel på vald del på någon av webbarna gås igenom för att visa puffar, artikelpuffar alternativt listor som bästa presentationssätt och hur de skiljs åt.

3) Någon eller några artiklar gås igenom för att visa hur bäst strukturera innehållet och vad tänka på för bästa sökmotoroptimering samt att skriva med universitetets röst.

4) Så här kategoriseras nyheter respektive aktiviteter, händelser eller evenemang globalt respektive lokalt så de hamnar i relevanta kalendrar.

5) Vad är skillnaden mellan tidstyrning och kalenderhändelse och varför tidstyra artikeln eller puffen?

6) Hur lägger du in bild respektive tumnagelbild i artikel, artikelpuff samt puff?

7) Hur lägger du in rörlig bild i artikeln? (direktsändning, video, teaser)

8) Hur gör du en MF-yta eller puff (banner) med hjälp av mediabanken och dess produktionsverktyg? Vem lägger upp den på webben?

9) Hur jobba med övre och undre högerkolumn?
 

Du får gärna skicka med en webbadress till någon del av webben som du är webbredaktör för och där du ser att kan förbättras för att bli mer översiktlig och enklare för besökaren.

Välkommen!

Marie Jackalin
Huvudredaktör/Content Manager för de centrala webbarna