Utveckling och releaser

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Stockholms universitet
  4. Internt
  5. IT
  6. Stödsystem
  7. Polopoly
  8. Utveckling och releaser

Information om utveckling och releaser

Polopoly vidareutvecklas fortlöpande i syfte att möta behoven av nya och förbättrade funktioner och för att ständigt förbättra kvalitén, tillförlitligheten, och prestandan i systemet.

På dessa webbsidor lägger vi ut information om planerad utveckling och genomförda releaser för Polopoly på Stockholms universitet.

På gång just nu

Under oktober månad arbetar vi bland annat med följande saker kring publiceringsverktyget:

  • Uppgradering av Polopoly
  • Arbete med behörighetssystemet

Genomförda releaser

Kontakt

Felanmälan, supportärenden eller intresseanmälan Polopoly: Serviceportalen

Puff manual för profilsidor