Utveckling och releaser

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Stockholms universitet
  4. Internt
  5. IT
  6. Stödsystem
  7. Polopoly
  8. Utveckling och releaser

Information om utveckling och releaser

Polopoly vidareutvecklas fortlöpande i syfte att möta behoven av nya och förbättrade funktioner och för att ständigt förbättra kvalitén, tillförlitligheten, och prestandan i systemet.

På dessa webbsidor lägger vi ut information om planerad utveckling och genomförda releaser för Polopoly på Stockholms universitet.

På gång just nu

Under december månad arbetar vi bland annat med följande saker kring publiceringsverktyget:

  • Förberedelser för övergången till https
  • Förberedelser för teknisk utveckling inom projekt Webb2021

Genomförda releaser

Kontakt

Felanmälan, supportärenden eller intresseanmälan Polopoly: Serviceportalen

Puff manual för profilsidor