Syfte

Syftet är att ge dig som arbetar med personaladministration grundläggande/nya kunskaper om rutiner och processer i PA-systemet Primula, inklusive ekonomiuppföljning.

Målgrupp
Anställda som på institutionsnivå eller motsvarande aktivt arbetar med
personaladministration och/eller personalfrågor, ex. personalhandläggare, ekonomihandläggare och administrativa chefer. Endast i undantagsfall två deltagare från samma institution.

Tid och plats
Den 28 september 2017 kl. 09.00–16.00 i E 347, Södra huset, 11 platser. Utbildningen innehåller alla funktioner som en personalhandläggare behöver kunna i Primula webb.

Medverkande
Medarbetare vid Personalavdelningen.

Kostnad
Kursen är avgiftsfri, fika ingår. Observera att din institution kommer att faktureras 500 kr om du uteblir utan att lämna återbud i förväg.

Anmälan 
Anmälan görs via länken: anmälan.

Upplysningar
Fågor besvaras av Ellen Sharma, ellen.sharma@su.se.