Stockholms universitet ska enligt HF 7 kap. 37 § informera om platser på forskarutbildningen. Alla doktorandplatser, oavsett studiefinansiering, ska fr.o.m. den 4 december 2017 annonseras på våra nya webbsidor för doktorandplatser. Annonsen publiceras via vårt rekryteringssystem ReachMee.

Syfte
Att informera om och beskriva den nya processen för annonsering av plats på forskarutbildningen; från att skapa och publicera annons i ReachMee till diarieföring av specificerade allmänna handlingar i W3D3.

Målgrupp
Handläggare av rekryteringsärenden för plats på forskarutbildningen oavsett studiefinansiering.

Datum och anmälan
Tre alternativa tillfällen, max 15 deltagare per tillfälle.

  • Den 12 december 2017 kl. 10.00–11.30.
    Anmälan görs senast 7/12 via länken: anmälan.
  • Den 18 januari 2018 kl. 10.00–11.30.
    Anmälan görs senast 15/1 2018 via länken: anmälan.
  • Den 1 februari 2018 kl. 13.00–14.30.
    Anmälan görs senast 29/1 2018 via länken: anmälan.

Plats
Personalavdelningens stora konferensrum, A 622.

Medverkande
Medarbetare vid Personalavdelningen och utbildningsledare vid humanvetenskapliga- och naturvetenskapliga området.

Upplysningar
Cathrine Nygren, tfn 08-16 20 88, cathrine.nygren@su.se, och
Tarja Kohandani, tfn 08-16 22 61, tarja.kohandani@su.se.