SISU

Användarmanual SISU

För dig som arbetar i SISU. Här finner du även en studieadministrativ kalender för Ladok, SISU och VFU.

Utbildningsdatabasen SISU, inloggning

SISU står för Studieinformation vid Stockholms universitet. Utbildningsdatabasen innehåller kursplaner, utbildningsplaner och det årliga utbildningsutbudet.

SISU-utbildningar

I utbildningsdatabasen SISU hanteras kursplaner och utbildningsplaner för utbildningsprogram på grund- respektive avancerad nivå. Dessutom finns stöd för att lägga in forskarkurser. Det är även i SISU det årliga utbildningsutbudet läggs in. Utbildningen för administratörer är uppdelad i Introduktion (gemensam för SISU och Ladok), Kursplaner och utbildningsplaner och Utbildningsutbud. Introduktionskursen är obligatorisk för alla som skall arbeta i SISU.

SISU-utveckling och drift

Ett antal gånger per år stängs systemet för uppdateringar. Information om ny/ändrad funktionalitet finner du här. Här listas även kända buggar.

Studiedokumentation

Varje högskoleenhet ska enligt förordningen (1993:1153) om redovisning av studier m.m. föra ett lokalt register över de studerande och deras studieresultat. Läs mer i beslut och riktlinjer när du följer länken Studiedokumentation nedan.

Kontakt

Systemförvaltning Ladok/SISU


E-postadress: ladok@su.se
Telefonnr: 08-16 39 89
Telefontider: måndag - torsdag kl.10.00-12.00

 

 

 

Studieadministrativ kalender