På Stockholms universitet använder samtliga institutioner i Södra huset samt ett antal andra institutioner  sedan 2012-06-16. Målet är att så många institutioner och avdelningar som möjligt ska använda TimeEdit 3 för att få ett enhetligt schemasystem för studenterna på Stockholms universitet.

Systemägare är Tekniska avdelningen och det är sektionen för lokalservice som ansvarar för support och utveckling av systemet. Det arbetar idag två systemadministratörer med systemet. Avdelningen för IT- och media är också involverade i utvecklingsprojekt samt ansvarar för import av data från andra system.

Systemet hämtar data från andra administrativa system som Ladok och Sukat.
Det är c:a 150 användare som bokar och schemalägger i systemet och nya användare utbildas regelbundet.

Det är både centralt administrerade lokaler och institutionernas egna lokaler som institutionerna kan boka beroende på behörighet. Aula Magnas lokaler är i dagsläget inte bokningsbar i systemet.

Lokaler bokas endast av användare som är utbildade i TimeEdit 3. Hör av dig till din institutions TimeEdit administratör eller till oss på supporten om det inte finns någon.