Adress för inloggning och webbvisning

Användare som bokar lokaler loggar in på denna adress: www.timeedit.net, välj su eller Stockholms universitet under organisation. 

Support för användare i TimeEdit

Behörigheter

 • Ditt användarnamn är ditt SUKAT-namn
 • Lösenordet är timeedit första gången du loggar in, därefter byter du till ett eget lösenord
 • Lösenordet ska vara minst 7 tecken och får inte vara timeedit
 • Du får behörighet till den institution du tillhör. Behöver du behörighet till andra institutioner, kontakta supporten


Dessa uppgifter hämtas från andra system

 • Institutioner och underenheter
 • Lärare/Personer (SUKAT)
 • Kurskoder
 • Kurstillfällen (innevarande termin och två terminer fram hämtas)
 • Delkurser (provkoder från Ladok)

Kontakta oss om du saknar uppgifter!
Observera att vi inte kan lägga in dessa uppgifter manuellt, allt importeras!

Detta kan du lägga in själv

 • Studentgrupper
 • Moment
 • Delkurser
 • Personalgrupper
 • Utrustning

Detta gör vi på supporten

 • Behörigheter
 • Inläggning av undervisningstyper, lokaler, forskarkurser, kontosträngar, ändamål, utrustning
 • Borttagning av institutioner/underenheter
 • Anmälan till utbildning

Övriga supportfrågor

 • Hur skapar jag en studentgrupp/moment?
 • Hur gör jag en bokning?
 • Hur gör jag en dubbelbokning?
 • Hur ser jag vad som är ledigt?
 • Hur ser jag hur andra bokat?
 • Hur ser jag vad jag själv bokat?
 • Hur ser jag information om objektet?
 • Hur ser jag information om mina bokningar?
 • Hur skapar jag länkar till mina bokningar?
 • Hur skapar jag massbokningar/klusterbokningar?
 • Hur gör jag vyer?
 • Hur kopierar jag bokningar?
 • Hur gör jag massändringar?
 • Hur lägger jag till information som saknas på mina bokningar?
 • Hur ser jag om en bokning av ofullständig eller fullständig?
 • Hur ställer jag in kolumner?

Manualer från leverantören TimeEdit AB

 Lathund-Skapa objekt (757 Kb) (pdf)

 Lathund-Klienten introduktion (2044 Kb) (pdf)

 Lathund-Övningar (196 Kb) (pdf)

 

TimeEdits användarmanual på webben:

help.timeedit.se/wiki/index.php/Huvudsida  

SU:s manualer

Tips för att hitta snabbare i manualen: Håll nere ctrl och klicka i innehållsförteckningen så hamnar du på den rubriken i dokumentet.

 Utbildning TimeEdit kortare version (132 Kb) (pdf)

 Manual SU (282 Kb) (pdf)

 Skapa personalgrupp (183 Kb)  (pdf)

 Manual dubbelbokning standard och vyer (132 Kb)  (pdf)

 Regler för användare i TimeEdit klient (304 Kb)

 Manual webbokning personal, fylla i fritextfält webb (132 Kb)