För att använda Turnitin som en fristående applikation behöver du först beställa behörighet i systemet via helpdesk genom att besöka https://serviceportalen.su.seNär du fått behörighet loggar du in med ditt universitetskonto.

OBS! Studenter får inte tillgång till Turnitin. Det är lärarens/handledarens ansvar att genomföra kontroller.

Doktorander får normalt inte heller behörighet till Turnitin. I de fall doktorander ansvarar för för rättning/granskning av studentarbeten och i samband med det behöver ha tillgång till Turnitin, kan en överordnad kollega på institutionen beställa behörighet åt doktoranden.
 
 

Hur motverkar jag plagiering?

Användning av ett textmatchningsverktyg är bara ett av många medel för att upptäcka och motverka plagiering. Läs mer om detta i Stockholms universitets handbok kring plagiering.

Här hittar du ytterligare information kring plagiering och om andra användbara resurser.