För att använda Turnitin som en fristående applikation behöver du först beställa ett konto i systemet vilket görs via Helpdesk (se inforuta till höger). Det pågår dock arbete med att integrera Turnitin så att du som användare kommer att kunna logga in med sitt vanliga universitetskonto.

Se videoinstruktionsfilm för hur Turnitin används i Mondo

 

Hur motverkar jag plagiering?

Användning av ett textmatchningsverktyg är bara ett av många medel för att upptäcka och motverka plagiering. Läs mer om detta i Stockholms universitets handbok kring plagiering.

Här hittar du ytterligare information kring plagiering och om andra användbara resurser.