För att använda Turnitin som en fristående applikation behöver du först beställa ett konto i systemet vilket görs via Helpdesk. Det pågår dock arbete med att integrera Turnitin så att anställda ska kunna logga in med sitt vanliga universitetskonto.

OBS! Studenter får inte tillgång till ett Turnitin-konto. Det är lärarens/handledarens ansvar att genomföra kontroller.

Doktorander får normalt inte heller konton i Turnitin. I de fall doktorander ansvarar för för rättning/granskning av studentarbeten och i samband med det behöver ha tillgång till Turnitin, kan en överordnad kollega på institutionen göra en beställning åt doktoranden. Beställningar görs via: https://serviceportalen.su.se
 

Hur motverkar jag plagiering?

Användning av ett textmatchningsverktyg är bara ett av många medel för att upptäcka och motverka plagiering. Läs mer om detta i Stockholms universitets handbok kring plagiering.

Här hittar du ytterligare information kring plagiering och om andra användbara resurser.