Syftet med kurserna är att ge deltagarna grundläggande kunskaper om hur inläggning av registreringar och resultat görs för studenter inom den grundläggande högskoleutbildningen. De ger också en överblick över studieadministrationen och hur Ladok används i olika sammanhang.
Kurserna ges i föreläsningsform med demonstration av de olika ladok-funktionerna. Inga egna övningar.

Kursernas innehåll

  • Vad är Ladok och vad används det till?
  • Studieadministration vid högskolan
  • Ladoks gränssnitt
  • Registrering av studenter (kursregistrering) samt hantering av grupper
  • Rapportering av resultat på prov och hel kurs
  • Dokumentation av tillgodoräknanden


Kurserna vänder sig till nybörjare men du som redan är behörig och önskar repetera är också välkommen att delta, ange gärna detta i din anmälan.

Kurserna är gratis.

Anmäl dig via e-post till ladok@studadm.su.se

Anmälan behöver vi ha senast ett par dagar före de kursdatum du önskar gå på. När du anmält dig får du en bekräftelse.

Om du får förhinder, meddela det via e-postadressen ovan eller per telefon

08-16 39 89 (må-to, kl. 10-12).


Introduktion till Ladok

Målgrupp: personal vid institutionerna som ska arbeta med Ladok.

Kurslokal: A207, Södra huset, Frescati.
Kurstillfällena är identiska.

Kurstillfälle 1: 22 augusti, kl 13-15.30
Kurstillfälle 2: 3 oktober, kl 9-11.30
Kurstillfälle 3: 14 november, kl 13-15.30

Registrering i Ladok

Målgrupp: personal vid institutionerna som ska arbeta med registrering av studenter inom den grundläggande högskoleutbildningen i Ladok.

Kurslokal: A207, Södra huset, Frescati.
Kurstillfällena är identiska.

Kurstillfälle 1: 23 augusti, kl 13-16
Kurstillfälle 2: 4 oktober, kl 13-16
Kurstillfälle 3: 15 november, kl 13-16

Resultatrapportering i Ladok

Målgrupp: personal vid institutionerna som ska arbeta med betygs- och resultatrapportering för studenter inom den grundläggande högskoleutbildningen i Ladok.

Kurslokal: A207, Södra huset, Frescati.
Kurstillfällena är identiska.

Kurstillfälle 1: 25 augusti, kl 13-16
Kurstillfälle 2: 6 oktober, kl 13-16
Kurstillfälle 3: 17 november, kl 13-16

Kurs för forskarrapportörer

Målgrupp: personal vid institutionerna som ska arbeta med rapportering av uppgifter för doktorander inom forskarutbildningen i Ladok.

Kurslokal: A207, Södra huset, Frescati

Kurstillfälle 1: Ej fastställt ännu.

Kurs/infoträff kring utbytesstudier och tillgodoräknanden

Målgrupp: personal vid institutionerna som på något sätt arbetar med utbytesstudenter, t ex koordinatorer, studievägledare samt ladokrapportörer.

Fokus kommer att ligga på utresande utbytesstudenter; förberedelser man bör göra på institutionen,  hur studenterna ska bokföras i Ladok och hur man sedan ska lägga in tillgodoräknanden av utbytesstudierna m m.

Jerker Dahne och Anita Johnson från Studentavdelningens sektion för examen, stipendier och systemförvaltning kommer att inleda träffen. Även representant från sektionen för internationellt studentutbyte och lärarutbyte kommer att tala liksom medarbetare på ladoksidan.

Nämnas bör att infoträffens andra halva kommer att vara inriktad på ren ladokrapportering. Om önskemål då finns kan vi även ta upp hur hitkommande utbytesstudenter bäst dokumenteras i Ladok.

Kurslokal: A207, Södra huset, Frescati.

Kurstillfälle: Ej fastställt ännu.

          

Kurser i Ladok på webb

Anmäl dig via e-post till ladok@studadm.su.se (gäller samtliga kurser)

Webbregistrering

Målgrupp: personal vid institutionerna som administrerar registrering

Kurslokal: A207, Södra huset, Frescati.

Kurstillfälle 1: 17 aug kl 09.30-11.00

Anmälan senast den 16 augusti till ladok@studadm.su.se

Tentamensadministration

Målgrupp: personal vid institutionerna som har hand om tentamensadministration

Kurslokal: A207, Södra huset, Frescati.

Kurstillfälle 1: 18 aug kl 09.30-11.00

Anmälan senast den 16 augusti till ladok@studadm.su.se

Resultatrapportering

Målgrupp: lärare

Kurslokal: A207, Södra huset, Frescati.

Kurstillfälle 1: 19 aug kl 09.30-11.00

Anmälan senast den 16 augusti till ladok@studadm.su.se

 

Informationsmaterial från olika kurser eller informationsträffar:

 Powerpoint-dokument från informationsträff om Ladok och forskarutbildningen (1234 Kb) våren 2010

Avancerad Ladokkurs 091125 - Resultat och utdata
Informationsträff om utbytesstudier o tillgodoräknanden H09  Länk till Utbytesstudier o tillgodoräknanden (1119 Kb)

Manualer för Ladok på webb