Organisation & styrning

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Stockholms universitet
  4. Internt
  5. Organisation & styrning
Södra huset, Stockholms universitet. Foto: Eva Dalin

Södra huset i Frescati.

Organisation och styrning

Stockholms universitet - en arbetsplats och en myndighet. På denna ingång finns stöd- och styrinformation från universitetsledningen och Avdelningen för planering och ledningsstöd.

Regelboken puff
För prefekter och adm. chefer puff

Universitetets ledning

Rektor
Astrid Söderbergh Widding

Prorektor
Clas Hättestrand

Vicerektorer
Anders Karlhede
Karin Helander

Förvaltningschef
Joakim Malmström

Biträdande förvaltningschef
Åsa Borin

Kontakt

Ledningsstöd

Avdelningen för planering och ledningsstöd

Epost: jurist@su.se

E-post: organisation@su.se